Podkładki elastomerowe

Podkładki elastomerowe

Jednym z naszych produktów niezbędnych w przemyśle budowlanym są podkładki elastomerowe, które są przydatne w podtrzymywaniu podciągów czy belek. Oferujemy podkładki elastomerowe niezbrojone , które są dostępne w wymiarach od 100x100 do nawet 1000x1400 mm, a także w grubości od 5 do 20 mm.

W przypadku używania urządzeń o mniejszych obciążeniach, gdy zachodzi konieczność przesuwania sprzętu, wskazane jest użycie podkładek elastomerowych ślizgowych. W naszym asortymencie znajdują się egzemplarze w rozmiarach od 100x100 do 300x400 mm, a także w wysokości od 10 do 52 mm. Nasze akcesoria są w stanie wytrzymać nacisk o sile od 2,4 do 15 N/mm2.

Oferujemy również podkładki akustyczne, wyrównujące oraz taśmowe z rdzeniem elastomerowym. Pierwsze z nich służą głównie do tłumienia drgań i dźwięków, które powstają w budownictwie mieszkalnym oraz przemysłowym, a nasze produkty są w stanie poprawić izolację akustyczną co najmniej o 28 dB. Akcesoria wyrównujące sprawdzają się przy niskich obciążeniach statycznych, a proponujemy je w rozmiarach od 5 do 20 mm grubości. Produkty taśmowe minimalizują współczynnik tarcia, ale jednocześnie są w stanie zachować swoje funkcje podtrzymujące. Wytrzymują obciążenia w zakresie od 3 do 15 N/mm₂.

Eliminowanie zakleszczenia się konstrukcji elementów konstrukcyjnych budynków jest możliwe dzięki użyciu folii ślizgowych. Ten produkt stosowany jest na dużych powierzchniach, chociażby lodowiskach czy basenach. Są one wykorzystywane przez naszych klientów do obciążeń od 0,5 do 10 N/mm₂.

PODKŁADKI ELASTOMEROWE NIEZBROJONE


OPIS

Podkładki elastomerowe niezbrojone typ N 15 oraz N 20 są typem podkładek nieprzesuwnych. Produkowane są z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego o oznaczeniu EPDM i służą do łożyskowania dźwigarów, belek, podciągów.

Produkty Leschuplast GLT stosowane są w obiektach o niewielkich rozpiętościach elementów konstrukcyjnych, gdy przemieszczenia względne elementów na podporze są nieznaczne i kompensowane poziomym odkształceniem samej podkładki. Dodatkowo wyrównują one nierówności i odchylenia od równoległości na podporach.

Podkładki elastomerowe niezbrojone N 15 i N 20 stosowane są dla dopuszczalnych obciążeń
15 i 20 N/mm2 oraz dla wymagań odporności ogniowej RE I 120.

Podkładki produkowane są w wymiarach od 100x100 do 1000x1400 mm, oraz grubościach
5, 10, 15, 20 mm.

 

PODKŁADKI ELASTOMEROWE ŚLIZGOWE


OPIS

Podkładki elastomerowe ślizgowe służą do łożyskowania dźwigarów, belek, podciągów itp. z dużymi drogami przesuwu przy niskich obciążeniach. Wśród podkładek elastomerowych ślizgowych wyróżniamy podkładki typ NEG oraz B1EG.

Łączą one w sobie walory podkładek zbrojonych, w tym zdolność do przenoszenia dużych obrotów, z możliwością znacznych przesuwów ograniczonych jedynie wymiarami płyty ślizgowej. Dodatkowo podkładki wyrównują odchylenia i nierówności powierzchni przylegających.

Charakteryzują się one małym współczynnikiem tarcia (μ ≤ 0,04).

Trzpienie podkładek B1EG odpowiadają w budowie materiałowi łożysk elastomerowych zbrojonych produkowanych według normy EN 1337-3.

Podkładki elastomerowe ślizgowe produkowane są w wymiarach od 100x100 do 300x400 mm, wysokości od 10 do 52 mm w zakresie obciążeń od 2,4 do 15 N/mm2.

 

PODKŁADKI TAŚMOWE Z RDZENIEM ELASTOMEROWYM


OPIS

Ten typ podkładek znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie prefabrykowanym jak i w obiektach budowlanych z betonu lanego. Oferta firmy Leschuplast GLT obejmuje 2 typy podkładek z rdzeniem elastomerowym: TDG 27 SZ oraz TD 21 S.

Dzięki idealnemu doborowi materiałów ślizgowych, wchodzących w skład podkładki taśmowej z rdzeniem elastomerowym TDG 27 SZ, zminimalizowany zostaje współczynnik tarcia przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego łożyska.

Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym stałe TD 21 S, stosowane są w celu wyznaczenia punktu stałego lub w przypadku minimalnych przemieszczeń konstrukcji podpieranych np. stropu, dachu itp.

Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym dostarczane są w odcinkach 1,0 m i są produkowane w wymiarach: szerokość rdzenia 25, 50, 75, 100 mm, grubość 5, 10 mm w zakresie obciążeń
od 3 do 15 N/mm2.

 

FOLIE ŚLIZGOWE


OPIS

Zastosowanie folii ślizgowych produkowanych przez Leschuplast GLT gwarantuje ograniczenie „zakleszczania się" elementów konstrukcyjnych budynku na skutek skurczu oraz rozszerzania się pod wpływem działania temperatury na budynek.

Produkty te znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie wykonywanym w technologii monolitycznej (jednostronnie laminowane pianką) jak również w budownictwie prefabrykowanym (dwustronnie laminowane pianką ochronną).

Cechą charakterystyczną folii ślizgowych jest eliminacja zakleszczania się elementów konstrukcyjnych obiektu na skutek zmiany ich wymiarów. Dotyczy to dużych powierzchni, które występują w takich obiektach jak basen, zbiorniki na wodę, lodowiska, powierzchnie fundamentów czy nawet płyty mostowe.

Folie ślizgowe w zależności od typu mogą być stasowane dla obciążeń od 0,5 do 10 N/mm2.

 

PODKŁADKI AKUSTYCZNE


OPIS

Podkładki tłumiące SD przeznaczone są do tłumienia drgań i dźwięków w budynkach budownictwa ogólnego i konstrukcjach przemysłowych.

Główne zastosowanie tego typu podkładek to biegi schodowe w budownictwie mieszkaniowym lub użyteczności publicznej. Dodatkowo podkładki te gwarantują znoszenie obciążeń i zapobiegają zbyt wysokim naciskom na krawędzie i odpryskiwaniu elementów budowlanych.

Poprawa izolacji akustycznej w stosunku do zastosowania standardowych podkładek elastomerowych wynosi co najmniej 28 dB. Najlepsze parametry tłumiące uzyskuje się przy naprężeniu
0,5 N/mm2 – 34 dB.

Firma Leschuplast GLT rozwinęła także inne podkładki akustyczne w oparciu o typ podstawowy SD, do których zaliczają się typ Z, typ TD 21 SD oraz typ B.

 

PODKŁADKI WYRÓWNUJĄCE


OPIS

Podkładki wyrównujące Leschuplast GLT produkowane są w dwóch typach N3 i R5 z przeznaczeniem do stosowania w miejscach, gdzie występują niskie obciążenia statyczne.

Znajdują one zastosowanie w budownictwie wysokim i inżynieryjnym, a ich zadaniem jest oddzielanie elementów budowlanych leżących na sobie, wyśrodkowywanie obciążeń pod nimi, wyrównywanie nierówności oraz odchyleń od równoległości oraz przesuwów elementów budowlanych z jedoczesnym przejmowaniem niewielkich sił oddziaływujących na podporę.

Podkładki produkowane są z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego o oznaczeniu EPDM oraz z elastomeru będącego mieszanką poliuretanowo- gumową.

Podkładki wyrównujące przesuwają się horyzontalnie na skutek deformacji. Należy pamiętać, że podkładki typ N3 oraz CR właściwe są jedynie do obciążeń statycznych.

Podkładki wyrównujące produkowane są w dowolnych wymiarach o grubości 5, 10, 15 i 20 mm.