Produkty

STALOWE PĘTLE LINOWE RVL


OPIS SYSTEMU

Stalowe pętle linowe RVL produkowane przez firmę R-Group Finland Oy to elementy składające się z bardzo wytrzymałych drutów linowych i obudów. Stalowe pętle linowe RVL są umieszczane w prefabrykowanych elementach przed ich zalaniem betonem.

Gdy połączenie między betonowymi elementami ściennymi jest obciążone, wzdłużne siły ścinające w połączeniu są dzielone na kątową składową ściskającą oraz poziomą składową rozciągającą. Stalowa pętla linowa RVL przekazuje siły ścinające działające na połączenie między betonowymi elementami ściennymi poprzez składową rozciągającą drutu linowego oraz składową ściskającą uformowaną przez stalowe obudowy i spoiny.

Stalowe pętle linowe RVL charakteryzują się szczególną prostotą montażu oraz wykonania połączenia (wystarczy zdjąć pokrywę i odgiąć pętlę do odpowiedniej pozycji) pomiędzy ścianami prefabrykowanymi, które mają zostać połączone na placu budowy.